PPU Łężyk

Łężyk

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe

W ciągu ostatnich 6 lat wybudowano:

Hale32.500 m²

Drogi i place61.000 m²

Sieci kanalizacyjne9.000 m.b.

Wyprodukowano300.000 m³betonu różnych klas.