ZATRUDNIENIE

Firma Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe Zygmunt Łężyk poszukuje pracowników na stanowiska:

BETONIARZ

OPERATOR MASZYN
DO TRANSPORTU WEWNĘTRZNEGO


OPERATOR STOŁU
WIBRACYJNEGO I MONTAŻOWEGO


ZBROJARZ

W wyniku realizacji projektu Firma Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe Zygmunt Łężyk wprowadziła do swojej oferty:

 1. Nowy innowacyjny produkt, którym są wielkogabarytowe elementy żelbetowe konstrukcji, które charakteryzują się:
  - wysoką jakością i dokładnością wykonania,
  - odpowiednią wytrzymałością,
  - wysoką odpornością pożarową,
  - wysoką mrozoodpornością,
  - wykonaniem z wysokojakościowych surowców naturalnych i kruszyw,
  - optymalnymi parametrami technicznymi dzięki odpowiednim procesom dozowania surowców,
  - odpowiednią odpornością na ścieranie,
  - wysoką odpornością na korozyjne działania czynników zewnętrznych,
  - jednolitą strukturą powierzchni
   
 2. Nową innowacyjną usługę, którą są prace związane z wykonywaniem konstrukcji hal z wielkogabarytowych elementów żelbetowych. Wykonawca dołoży wszelkich starań, aby świadczone przez niego usługi wyróżniał na rynku:
  - planowa realizacja,
  - kompleksowość,
  - skrócenie czasu wykonania obiektu,
  - możliwość realizacji w okresie obniżonych temperatur,
  - wysoką jakością wykonania,
  - cena adekwatna do zrealizowanych prac.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno–Usługowe ”ŁĘŻYK" Zygmunt Łężyk realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. "Opracowanie technologii wstępnego przetwarzania odpadów spożywczych".

Celem projektu jest rozszerzenie dotychczasowej oferty Wnioskodawcy o usługę wybudowania linii do przetwarzania odpadów spożywczych przy biogazowni. Uzyskany w ten sposób środek trwały ma umożliwić dalsze przerabianie odpadów organicznych w procesie fermentacji.

Rezultatem projektu będzie rozszerzenie dotychczasowej oferty firmy o opracowaną technologię. Przyczyni się to, do nawiązania współpracy z nowymi klientami, zarówno na rynku polskim, jak i zagranicznym. W konsekwencji zaś spowoduje znaczący wzrost przychodów. Ponadto, realizacja projektu, opartego na opracowaniu innowacyjnego rozwiązania, polegającego na przetwarzaniu odpadów spożywczych, wzmocni wizerunek firmy jako przedsiębiorstwa odpowiedzialnego ekologicznie.

Wartość projektu: 488 310,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 317 600,00 PLN